برگزاری دوره ICDL بصورت مجازی


برگزاری دوره ICDL بصورت مجازی

گروه جهادی شهدای گمنام در نظر دارد برای مدیران فرهنگی دوره ICDL بصورت مجازی برگزار کند.